Procesy

Nasz dział procesowy specjalizuje się w reprezentowaniu instytucji funkcjonujących na rynku finansowym (banki, firmy leasingowe i faktoringowe) oraz ubezpieczeniowym w sporach sądowych z kontrahentami i klientami. Posiadamy doświadczenie zarówno w prowadzeniu działań windykacyjnych (np. roszczenia wobec klientów lub byłych agentów) jak i w sporach sądowych dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsumentów. Prowadzimy też spory sądowe z instytucjami nadzorczymi (UOKiK, UODO, GIIF itp.).