Prawa konsumenta

Zajmujemy się tworzeniem i opiniowaniem wzorców umownych, materiałów marketingowych, wewnętrznych procedur i instrukcji postępowania oraz korespondencji z Klientami. Ponadto, przy wykorzystaniu bogatej praktyki naszego Zespołu, reprezentujemy naszych Klientów przed organizacjami konsumenckimi i organami ochrony praw konsumenta, w tym przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami powszechnymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką ochrony praw konsumentów.