Bankowość

Zajmujemy się kompleksową obsługą instytucji bankowych pomagamy tworzyć regulacje wewnętrzne, doradzamy podczas implementacji uchwał, zaleceń i rekomendacji regulatorów, prowadzimy postępowania przed instytucjami nadzorczymi. Ponadto, wspieramy procesy zarządzania ryzykiem prawnym, operacyjnym oraz Compliance. Posiadamy duże doświadczenie w asyście prawnej działań marketingowych, PR oraz procesach reklamacji. Nasza oferta w tym obszarze jest skierowana nie tylko do banków, ale także firm współpracujących z bankami oraz Klientów korzystających z usług bankowych.

Członkowie naszego Zespołu odpowiedzialni za praktykę bankową posiadają bogate doświadczenie wynikające m.in. z pełnienia funkcji w organach nadzoru i zajmowania stanowisk w instytucjach odpowiedzialnych za funkcjonowanie rynku bankowego (w tym w Narodowym Banku Polskim oraz w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego).