Prawo pracy

W ramach prowadzonej obsługi prawnej oferujemy: tworzenie umów, porozumień oraz innych regulacji prawnych (m.in.: regulacji wewnętrznych, umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania), a także opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Ponadto, zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, uczestnictwo w toku kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy, zastępstwo i wsparcie w negocjacjach i mediacjach, wsparcie dla działów HR oraz pracowników odpowiedzialnych za BHP oraz pomoc przy rozstrzyganiu bieżących problemów pracowniczych i doradztwo w zakresie rozwiązań usprawniających politykę zatrudniania w przedsiębiorstwie.