Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Trzon Zespołu tworzą doświadczeni radcy prawni oraz prawnicy, posiadający średnio 10 ? letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Są w naszym gronie specjaliści w dziedzinie prawa bankowego, prawa spółek, prawa ubezpieczeń, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy oraz windykacji należności. Nasi prawnicy skupiają się nie tylko na pracy zawodowej, ale także naukowej, czego owocem są liczne publikacje ? w tym komentarz do ustawy Prawo bankowe, ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ponadto, wypowiedzi oraz komentarze naszych ekspertów często cytowane są w mediach. Członkowie naszego Zespołu reprezentują Klientów nie tylko przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale też przed licznymi podmiotami zajmującymi się regulacją rynków, na których działają polscy przedsiębiorcy, w tym przed:

– Komisją Nadzoru Finansowego,
– Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
– Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
– Narodowym Bankiem Polskim,
– Komisją Etyki Reklamy,
– Rzecznikiem Finansowym,
– Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Część radców prawnych TKZ posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń, na których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w Kancelarii.