Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Trzon Zespołu tworzą doświadczeni radcy prawni oraz prawnicy, posiadający średnio 10 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Są w naszym gronie specjaliści w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych, prawa bankowego, prawa spółek, prawa ubezpieczeń, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa pracy oraz windykacji należności. Nasi prawnicy skupiają się nie tylko na pracy zawodowej, ale także naukowej, czego owocem są liczne publikacje. Członkowie naszego Zespołu reprezentują Klientów nie tylko przed sądami powszechnymi, ale też przed licznymi podmiotami zajmującymi się regulacją rynków, na których działają polscy przedsiębiorcy, w tym przed:

– Komisją Nadzoru Finansowego,
– Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
– Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– Narodowym Bankiem Polskim,
– Rzecznikiem Finansowym,
– Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Część radców prawnych TKZ posiada doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń, na których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w Kancelarii.