Spółki

Oferujemy usługi obejmujące doradztwo przy wyborze rodzaju spółki, tworzeniu i kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, powoływaniu organów i rejestracji spółki, zapewniamy pełną obsługę w zakresie wszelkich niezbędnych formalności przed notariuszem oraz Krajowym Rejestrem Sądowym. Prowadzimy projekty związane z przekształceniami spółek, zmianami w organach spółki, łączeniem się spółek oraz zmianami właścicielskimi. Nasi prawnicy prowadzą bieżące doradztwo związane z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym wsparcie dla pracowników i organów spółek w zakresie tworzonych regulacji wewnętrznych oraz realizacji ustawowych praw i obowiązków. Doradzamy podmiotom dokonującym inwestycji private equity w Polsce, w tym podmiotom inwestującym w przedsięwzięcia start-up, przygotowujemy i negocjujemy umowy inwestycyjne i umowy przyszłych wspólników. Przeprowadzamy kompleksową obsługę procesów przekształceń, połączeń i podziałów spółek.