Dane osobowe

Bazując na szerokim doświadczeniu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, od ponad 8  lat wspieramy naszych Klientów w postępowaniach nadzorczych i sądowych dotyczących danych osobowych, kontrolach UODO czy innowacyjnych projektach biznesowych z obszaru finansów, ubezpieczeń i big data. Obecnie zapewniamy wsparcie prawne w procesie dostosowywania działalności Klientów do wymogów wynikających z RODO (m.in. w grupie Allianz Worldwide Partners i grupie AXA) oraz zapewniamy delegowanie prawników do wypełniania funkcji Inspektora Ochrony Danych.