Ubezpieczenia

Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców działających na rynku ubezpieczeniowym (zakładów ubezpieczeń, agentów i brokerów). Posiadamy ogromne doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu ogólnych warunków ubezpieczeń i kart produktów, umów agencyjnych czy umów ubezpieczenia grupowego. Bierzemy udział w dużych projektach regulacyjnych dotykających branży ubezpieczeniowej (implementacja Dyrektywy IDD, implementacja RODO, zmiany w procesie reklamacyjnym wynikające z ustawy o rzeczniku finansowym).