Kategoria: Aktualności

Przekształcanie spółki komandytowej w spółkę jawną

Uchwalenie zmian opodatkowujących spółki komandytowe podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule, spowodowało wzmożone zainteresowanie przedsiębiorców zmianą dotychczasowej formy prawnej swojego przedsiębiorstwa. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem z podatkowego punktu widzenia wydaje się być na dzień dzisiejszy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, aby spółka komandytowa mogła zostać przekształcona w […]

Read More

Opodatkowanie spółki komandytowej

Od 1 stycznia 2021 roku w życie weszły przepisy, na podstawie których spółki komandytowe stały się płatnikami podatku CIT. Zgodnie z uchwaloną 30 listopada 2020 roku ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, sytuacja podatkowa spółki komandytowej została poddana takiemu samemu reżimowi podatkowemu, co inne spółki kapitałowe np. spółka z ograniczoną […]

Read More

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

19 lipca została uchwalona przez Sejm nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która w istotny sposób zmieni dotychczasowe funkcjonowanie na rynku, małych i średnich, niepublicznych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Głównym założeniem omawianego projektu jest nałożenie przez ustawodawcę obligatoryjnego obowiązku dematerializacji akcji imiennych jak i akcji na okaziciela spółek komandytowo-akcyjnych i spółek akcyjnych. Oznacza to pozbawienie papieru wartościowego […]

Read More

Ochrona danych osobowych nie może być priorytetem

Dane osobowe są bez wątpienia ważne i muszą być chronione. Ich ochrona nie może być jednak priorytetem. Przepisy RODO będą miały duże znaczenie m.in. dla branży ubezpieczeniowej. Konieczne będzie wyrażanie zgody na każdego podwykonawcę usługi – mówi Bartosz Kapuściński, radca prawny, partner w Kancelarii TKZ. Branża ubezpieczeniowa naprawdę potrzebuje RODO? Jest przecież ustawa o ochronie […]

Read More

Dane osobowe: nierówne prawa kandydatów do pracy

Na rynku funkcjonuje mechanizm umieszczania ogłoszeń bez podawania danych pracodawcy (administratora danych), który dodatkowo zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Część kandydatów udostępni więc swoje dane osobowe i nigdy nie dowie się, kto uzyskał do nich dostęp. Dostosowywanie na wielu szczeblach przepisów prawa oraz działalności przedsiębiorców do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Read More

Zmiany w ustawie o KRS

15 marca 2018 roku weszła w życie ustawa zmieniająca szereg aktów prawnych, w tym w szczególności ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzając istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, proceduralne modyfikacje w zakresie postępowania przed KRS. Koniec ery papierowych sprawozdań finansowych Kwestią budzącą największe zainteresowanie już od pierwszych dni obowiązywania nowych przepisów jest ograniczenie możliwości składania wniosków […]

Read More